به من اطلاع بده We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

انگشتر سیدرین

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

سنگ‌های قیمتی ( Gemstone)

نمایانگر ثروت و تشخص بوده و فرمانروایان قدیم از نگین‌هایی که از این کانیها جواهر ساخته شده بود استفاده می‌کردند. استفاده از زیورهایی چون صدف‌ها و سنگ‌های زیبا و رنگین از سوی زنان نیز جدا از اعتقادات جادویی و پزشکی که داشتند سبب برانگیختن تحسین و جلب توجه مردان می‌شد.